Hotellbygget tar fart men vi har öppet som vanligt!

Publicerad: 2023-02-07

Nu börjar hotellbygget ta fart och infarten från Brunnshusgatan har därför stängts av. Hela byggområdet har stängslats in, med undantag för en passage fram till vår entré. Bygget beräknas pågå i ungefär två år, men ytan som stängs av kan eventuellt minskas längre fram under byggets gång. Se nedan hur du tar dig in till oss.

Vi har öppet som vanligt. Välkommen!

Så här påverkas trafiken:

– Biltrafik (gul linje). Infarten från Brunnshusgatan stängs av och all biltrafik till simhallen hänvisas via Hovsgatan och Prästgränd.

– Gång- och cykeltrafik (blå linje). Gående och cyklister från Mellanholmen eller centrum hänvisas via Ludvig Nordströms gata och Östanbäcksgatan genom gångtunneln ner till Kanaludden.

– Rörelsehindrade. De nuvarande p-platserna för rörelsehindrade med parkeringstillstånd ersätts med nya på de närmaste platserna på den stora parkeringsytan.

(Bild: Härnösands kommun)